MENU

Ubytovací řád

Publikováno: 11.2.2022

Ubytovací podmínky
Začátek a konec ubytování

Ubytovat je možné pouze osoby, které vyplní check in v Aplikaci Alfred. Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do knihy ubytovaných hostů.

Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené osoby včetně dětí.

Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě s ubytovatelem.

Příjezd je možný v den začátku pobytu od 16:00, v den ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 12:00
(po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit). Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat
cenu za další den ubytování.


Pravidla ubytování

Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a sociálním zařízením, dále prostranství před apartmány, ohniště nejblíže k rezervovanému apartmánu, sklad (druhé venkovní dveře) a parkovací místo v areálu.

V apartmánech je zakázáno kouřit. Při nedodržení zákazu jubytovatel oprávněn účtovat náklady na odstranění zápachu z
apartmánu.

V době od 22:00 do 06:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční klid.

Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla, vypnout elektrospotřebiče výjma infrapanelů, vypnout vodu, zavřít okna a zamknout dveře.

V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu nahradit. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady
spojené s výměnou zámků.

Zpět na výpis novinek