MENU

Ubytovací řád

Publikováno: 11.2.2022

Ubytovací podmínky
Začátek a konec ubytování

Ubytovat je možné pouze osoby, které vyplní check in v Aplikaci Alfred.
Identifikační údaje z dokladu totožnosti zanese provozovatel do
knihy ubytovaných hostů.

Ubytovatel si vyhrazuje právo neubytovat předem nenahlášené
osoby včetně dětí.

Ubytování domácích zvířat je možné pouze po předchozí dohodě
s ubytovatelem.

Příjezd je možný v den začátku pobytu od 16:00, v den
ukončení pobytu je ubytovaný povinen uvolnit pokoj do 12:00
(po vzájemné dohodě je možné dobu nástupu a odjezdu upravit).
Při nedodržení času odjezdu je ubytovatel oprávněn účtovat
cenu za další den ubytování.


Pravidla ubytování

Ubytovaný má právo užívat apartmán s kuchyňským koutem a
sociálním zařízením, dále prostranství před apartmány, ohniště
nejblíže k rezervovanému apartmánu, vyhrazené místo na
uložení kol a parkovací místo v areálu.

V apartmánech je zakázáno kouřit. Při nedodržení zákazu je
ubytovatel oprávněn účtovat náklady na odstranění zápachu z
apartmánu.

V době od 22:00 do 07:00 je ubytovaný povinen dodržovat noční
klid.

Při odchodu z apartmánu je ubytovaný povinen zhasnout světla,
vypnout elektrospotřebiče, přesvědčit se, zda jsou uzavřeny
vodovodní uzávěry, uzavřít okno a uzamknout dveře.

V případě způsobení škody je ubytovaný povinen tuto škodu
nahradit. Při ztrátě klíčů ubytovaný plně hradí veškeré náklady
spojené s výměnou zámků.

Zpět na výpis novinek